บริการนวัตกรรมการพิมพ์

บริการนวัตกรรมการพิมพ์

VDO INPRINT เป็นอีกหนึ่งบริการนวัตกรรมการพิมพ์ ที่มีการผสมผสานระหว่าง Print Media กับ Digital Media
การผสมผสานกันของทั้งสองสื่อ ทำให้เกิดประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส และความไว้วางใจคุ้มค่า ส่งผลต่อการขับเคลื่อนทางการตลาด

– จอแสดงผลขนาดตั้งแต่ 2.4″ – 13.3″
– ความจุเริ่มต้นตั้งแต่ 128 MB
– สายเชื่อมต่อแบบ Mini – USB
– ใช้งานได้ประมาณ 90 – 120 นาที
– ออกแบบขนาดได้ตามที่ต้องการ

 

No Comments

Add your comment