วันที่ 22 พ.ย.62 เวลา 09.00 – 12.00 ประชุมหารือกับกลุ่มพันธมิตรธุรกิจ “พอดีไซน์ โอทอป แอนด์ เอสเอ็มอี โซลูชั่น” ณ The White house Studio

อาจารย์ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม ผู้บริหาร บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด พร้อมทีมงานได้ร่วมประชุมหารือกับกลุ่มพันธมิตรธุรกิจ ณ The White house Studio ในเครือ บริษัท จีแกรนด์ โปรดักชั่น ประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการท่องเที่ยวชุมชน และการผลิตสื่อในการโปรโมทการท่องเที่ยวของชุมชุน OTOP และ SMEs แบบครบวงจร ตั้งแต่ การเป็นที่ปรึกษา • การจัดสัมมนา • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ •…

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมทีมงานบริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดนครนายก ได้ลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูล และแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ อาจารย์ฐิติรัตน์ แก้วผนึกรังษี ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และนายธีรยุทธ กองธูป นักพัฒนาบรรจุภัณฑ์ พร้อมทีมงานบริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด แบ่งเป็น 2 ทีม ลงพื้นที่ครั้งที่1 เพื่อเก็บข้อมูลและให้คำแนะนำเชิงลึก แก่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์ เบอรี่…

วันที่ 12 มีนาคม 2563 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมทีมงานบริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดนครนายก ได้ลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูล และแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์

นำทีมโดย อาจารย์ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม และ อาจารย์มยุรี ภาคลำเจียก ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมทีมงานบริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด แบ่งเป็น 2 ทีม ลงพื้นที่ครั้งที่1 เพื่อเก็บข้อมูลและให้คำแนะนำเชิงลึก แก่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ทีมละ 3 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เซรั่มมะดัน ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือแดงแท้ ผลิตภัณฑ์ครางกุ้งทอดคลอง1 ผลิตภัณฑ์ปลาเบรคแตก ผลิตภัณฑ์ปลาร้าปลาดู และผลิตภัณฑ์มะดันเชื่อมอบแห้ง ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ณ สถานที่ของผู้ผลิตและผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย…

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมทีมงานบริษัท lnprint ได้ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 เพื่อเก็บข้อมูล ให้คำแนะนำ และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมทีมงานบริษัท lnprint ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 เก็บข้อมูลและให้คำแนะนำ ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่น คอนเฟล็กกล้วยกรอบ กล้วยอบซอสผลไม้รวมณ สถานที่ของผู้ผลิตและผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย- ชี้แจงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์- สัมภาษณ์แบบเจาะลึก- การสำรวจและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เชิงประจักษ์- วินิจฉัยปัญหาสถานการณ์ประกอบการและสภาพแวดล้อม- เก็บข้อมูลด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น- สำรวจสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรม- เก็บข้อมูล ภาพถ่าย วีดีโอ…

วันที่ 9 มีนาคม 2563 บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดนครนายก ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดนครนายก จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และยังสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ เรื่องการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และพัฒนาเพิ่มมูลค่า ท่านนิธิศ หลีน้อย (หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ)กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม อาจารย์มยุรี ภาคลำเจียกบรรยายถึงเรื่องบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ OTOP และ SME ไม่รู้ไม่รอด บรรกาศการลงทะเบียน การให้ข้อมูลพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ โดยผู้เชียวชาญ คลีนิคแนะนำการถ่ายรูปผลิตภัณฑ์

วันที่ 03/03/2563 ทางทีมงาน Inprint ได้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดนครนายก

บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด ได้จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ ออกแบบกิจกรรม วิธีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการพัฒนาสินค้าให้ยกระดับ มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น สอดคล้องกับท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยว จัดประชุมร่วมระหว่างทีมงาน, พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอแผนการและวิธีการดำเนินงานก่อนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก

ทีมงาน พอดีไซน์ By Innovation Print ร่วมออกงาน Print Tech & Signage Expo 2020 ครั้งที่ 8 ณ อิมแพคเมืองทองธานี

เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการครบวงจร ด้านงานออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น ตราสินค้า กล่องบรรจุภัณฑ์ ถุงกระดาษ ฉลาก ป้ายสินค้า การสร้างแบรนด์ การพัฒนาแบรนด์ รวมไปถึงงานพิมพ์ทุกรูปแบบเชิญชวนดูงานแสดงสินค้า บูท F8 - F10 Hell 8 อิมแพคเมืองทองธานี งานจัดตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563

ผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP และ SMEs

บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด ได้บริหารและดำเนินงาน โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP สู่นวัตกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา 40 ผลิตภัณฑ์ จังหวัดฉะเชิงเทราโดยให้คำปรึกษาเชิงลึกในเรื่องการผลิตภัณฑ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน แก่ผู้ประกอบการ การให้คำปรึกษาเชิงลึกกับผู้ประกอบการ การให้คำปรึกษาเชิงลึกกับผู้ประกอบการ การให้คำปรึกษาเชิงลึกกับผู้ประกอบการ

บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด กับบริการให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

ขั้นตอนที่ 1 ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น ณ ที่ทำการหมู่บ้าน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนา จะต้องตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ และทีมงาน การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ เมื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนาแล้ว ทางทีมงานจะแนะนำการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์อย่างไรให้ดึงดูดลูกค้า และเป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญไปให้คำปรึกษาด้วย ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนที่ 3 ลงพื้นที่ให้การปรึกษาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ หลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญได้เข้าให้คำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้ประกอบการจะต้องลงมือปฏิบัติจริง เพื่อรู้ถึงกระบวนการขั้นตอนในการผลิต ในขั้นตอนนี้ทางทีมงาน จะสอนถึงการคำนวนต้นทุนอย่างไรไม่ให้ขาดทุน สอนการตลาด…

“พอดีไซน์” โซลูชั่นสำหรับผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs

อยากได้บรรจุภัณฑ์สวยๆเป็นของตัวเองแต่ไม่รู้จะไปที่ไหน มาปรึกษากับเราได้ ที่งาน สร้างสรรค์และนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ PRINTTECH 2020 นี้ ภายใต้แบรนด์ "พอดีไซน์ โอทอป เอสเอ็มอี โซลูชั่น" งานนี้จัดตั้งแต่ 27 ก.พ.-1 มี.ค. 2563 ที่ฮอลล์ 8-10 อิมแพค เมืองทองธานี เรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะ สนใจติดต่อสอบถามLine: @inprint2019Tel: 02-559-2013-6

ผู้เชี่ยวชาญของ INNOVATION PRINT ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยทางพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ อย่างไรให้โดนใจผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน”รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ วิทยากรโดย อาจารย์ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม, อาจารย์ฐิติรัตน์ แก้วผนึกรังษี และผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบ นายธีรยุทธ กองธูป