• พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัดกรรม
  • บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ OTOP,SMEs
  • ให้คำปรึกษาดำนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
  • บริการนวัดกรรมการพิมพ์ Re-Board (กระดาษคุณภาพสูง ผ่านการพิมพ์ดิจิทัลสำหรับบูทนิทรรศการต่างๆ)
  • VDO in Print (จอ LCD ในสิ่งพิมพ์)
  • DigiPack (บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยระบบดิจิทัล)
  • Print Elec (การพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์)