บริการลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

บริการลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประวัติการทำงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ด้านการสร้างแบรนด์ ด้านการตลาดออนไลน์ ด้านเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เป็นต้น เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการที่มีสินค้าแต่ละประเภท

No Comments

Add your comment