โครงการสร้างแบรนด์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP (Re-branding Project) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงช่องทางในการตลาด

วันที่ 25/11/63 ทางทีมงาน บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด ได้ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการเพื่อทดลองการยืดอายุของ ขนมโมจิ สูตร สงครามโลกครั้งที่ 2 ตามที่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ผศ.ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี แนะนำ ภายใต้โครงการสร้างแบรนด์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP (Re-branding Project) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รวมถึงช่องทางในการตลาด ณ สถานประกอบของผู้ประกอบการ จังหวัดนครนายก