โครงการพัฒนาภาพลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและองค์กร

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด ได้จัดมินิประชุมร่วมกับที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP เพื่อขอบคุณที่ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาสินค้าชุมชน ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน