โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดอุตรดิตถ์

บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด โดยอาจารย์ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และแบ่งกลุ่มให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้มีการการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นต่อไป

ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ knowledge Base OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์