โครงการขยายผลเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา​ และพัฒนานวัตกรรมโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ณ โรงเรียนวัดท่ายาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ทางทีมงานผู้เชี่ยวชาญบริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้​เกี่ยวกับพัฒนาผลิตภัณฑ์​และบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับ​คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดท่ายาง​ และโรงเรียนนานาชาติ​บางกอกเพรพ​ ตามโครงการขยายผลเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา​ และพัฒนานวัตกรรมโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ณ โรงเรียนวัดท่ายาง จังหวัดนครศรีธรรมราช