สมาคมการพิมพ์ไทย ร่วมมอบประกาศนียบัตร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓คุณพงศ์ธีระ พัฒนธีรเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย และคุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม ประธานอนุกรรมการสาขาอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและอุปนายกวิชาการ สมาคมการพิมพ์ไทย ร่วมมอบประกาศนียบัตร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย อี.เทคมีผู้ผ่านการประเมินเข้ารับประกาศนียบัตร จำนวน 72 คน