รายการ “เปลี่ยนเพื่อไปต่อ”

“เปลี่ยนเพื่อไปต่อ” เป็นรายการที่จะพาให้ทุกคนได้พบกับข่าวสารใหม่ๆ ในทุกๆด้าน เทปแรก (EP.01) ร่วมพูดคุยแนวทางการบริหารจัดการโรงพิมพ์กับคุณสมชาย ไทยประยูร เจ้าของ หจก. ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์”ก้าวช้าๆ แบบมีสติและมั่นคง” มีหมายความว่าอย่างไร?