รายการ “เปลี่ยนเพื่อไปต่อ” ตอนธุรกิจการพิมพ์ลูกฟูก บริษัท General Professional Printing and Packaging

EP.03 ตอนที่ 1 ธุรกิจการพิมพ์ลูกฟูก บริษัท General Professional Printing and Packaging บริการงานพิมพ์กล่องลูกฟูกทุกประเภท รองรับทั้งงานพิมพ์จำนวนน้อย ไปจนถึงงานพิมพ์ปริมาณมากสำหรับใช้ในทุกอุตสาหกรรม รวมถึงผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs เป็นธุรกิจที่มีการสร้างแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของตนเอง จับกลุ่มตลาดขนาดเล็ก และตลาดเฉพาะบุคคลที่ต้องการเน้นความทรงจำบนบรรจุภัณฑ์ (Memory Box)