บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด ร่วมประชุมทีมงานเกี่ยวกับแนวคิด “รู้ เห็น เป็น ใจ” นำมาปรับใช้ในงานบริการภายใต้แบรนด์ “พอดีไซน์ โอทอป แอนด์ เอสเอ็มอี โซลูชั่น”

“การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด” Move on... เดินหน้าต่อ ปี ค.ศ. 2020บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด (Innovation Print Co. Ltd.) ปรับปรุงองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการทำงาน โดยยึดเอาแนวคิด Kaizen มาปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่ หรือเล็กก็สามารถปรับปรุงด้วยแนวคิดนี้ได้ เรานำแนวคิดนี้ มาประยุกต์ใช้กับการทำงานยุคใหม่ที่มีฐานอยู่กับเทคโนโลยีดิจิทัล.แนวคิด Kaizen นำมาใช้ในการบริหารการจัดการโดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ.จากแนวคิดไคเซ็น และกระบวนการผลิต TPS ของโตโยต้า ทำให้เกิดเป็นแนวทางใหม่…

วันที่ 22 พ.ย.62 เวลา 09.00 – 12.00 ประชุมหารือกับกลุ่มพันธมิตรธุรกิจ “พอดีไซน์ โอทอป แอนด์ เอสเอ็มอี โซลูชั่น” ณ The White house Studio

อาจารย์ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม ผู้บริหาร บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด พร้อมทีมงานได้ร่วมประชุมหารือกับกลุ่มพันธมิตรธุรกิจ ณ The White house Studio ในเครือ บริษัท จีแกรนด์ โปรดักชั่น ประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการท่องเที่ยวชุมชน และการผลิตสื่อในการโปรโมทการท่องเที่ยวของชุมชุน OTOP และ SMEs แบบครบวงจร ตั้งแต่ การเป็นที่ปรึกษา • การจัดสัมมนา • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ •…