วันที่ 22 พ.ย.62 เวลา 09.00 – 12.00 ประชุมหารือกับกลุ่มพันธมิตรธุรกิจ “พอดีไซน์ โอทอป แอนด์ เอสเอ็มอี โซลูชั่น” ณ The White house Studio

อาจารย์ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม ผู้บริหาร บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด พร้อมทีมงานได้ร่วมประชุมหารือกับกลุ่มพันธมิตรธุรกิจ ณ The White house Studio ในเครือ บริษัท จีแกรนด์ โปรดักชั่น ประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการท่องเที่ยวชุมชน และการผลิตสื่อในการโปรโมทการท่องเที่ยวของชุมชุน OTOP และ SMEs แบบครบวงจร ตั้งแต่ การเป็นที่ปรึกษา • การจัดสัมมนา • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ • การออกแบบบรรจุภัณฑ์ • การพิมพ์ • การตลาด • การจัดนิทรรศการ • การจัดตกแต่งสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อรองรับงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน